ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ (คอร์สอบรม CPD ฟรี! โดย กรมพัฒน์ฯ)

ทีอยู่

ที่อยู่/สถานที่ให้บริการ

ทั่วไป

คอร์สอบรม
สถานะ: ทั่วไป

ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ (คอร์สอบรม CPD ฟรี! โดย กรมพัฒน์ฯ)

ข้อมูลผู้จัดอบรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Academy)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Academy)

,

02-547-4408

dbd3814@gmail.com

เพิ่มเพื่อนบนไลน์  

โปรดแจ้งว่ามาจาก Accounting Center

ชั่วโมงอบรม 05:30 ชั่วโมง

ราคารวม VAT 0 บาท

วิทยากรผู้สอน

 • 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เนื้อหาในคอร์สอบรม

ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้  (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

(ผู้ทำบัญชี นับเป็นบัญชีได้ 5.30 ชั่วโมง, ผู้สอบ นับเป็นบัญชีได้ 5.30 ชั่วโมง)
*** ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง CPD อีกครั้งกับ DBD Academy ***

  

ระยะเวลาการเรียนจำนวน 5 ชั่วโมง 9 นาที++

  

ขอบเขตและเนื้อหา  ประกอบด้วย 4 ส่วน รายละเอียดดังนี้

 • ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน (เวลาสำหรับการสอน 45-60 นาที)
 • ส่วนที่ 2 ระบบต้นทุนงานสั่งทำพร้อมการบันทึกบัญชี (เวลาสำหรับการสอน 120 นาที)  
 • ส่วนที่ 3 ระบบต้นทุนช่วงพร้อมการบันทึกบัญชี (เวลาสำหรับการสอน 180 นาที)
 • ส่วนที่ 4 ระบบต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง (เวลาสำหรับการสอน 120 นาที)
 • ส่วนเพิ่มเติม สรุป            

หมายเหตุ : เวลาสำหรับการสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังในแต่ละส่วน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของอาจารย์ผู้สอน

  

เงื่อนไขการรับหนังสือรับรอง
1. ศึกษาบทเรียนให้ครบทุกบท
2. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ผ่านไม่น้อยกว่า 60%

  

เกี่ยวกับ DBD Academy

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยเสริมสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการตลาด ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) ที่เรียกว่า “DBD Academy” ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดอย่างครบวงจร สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  

การสมัครเรียน (วิธีการ/ขั้นตอนในการสมัคร)

 1. สมัครเรียนผ่านทาง https://dbdacademy.dbd.go.th/ เท่านั้น

 2. คลิกเลือกหัวข้อหลักสูตรจากเมนูด้านบน และ กด “ลงทะเบียนเรียน” ควรอ่านเงื่อนไขและวิธีการเรียนโดยละเอียด

 3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าระบบ (Log in) การเรียนการสอนออนไลน์ และเรียนต่อในบทเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเแล้วก่อนหน้านี้

  

สนใจสมัครได้ทาง :  https://dbdacademy.dbd.go.th/ เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 547 5962

สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร. 02 547 4408
อีเมล์ : dbd3814@gmail.com

  

ขอบคุณที่มาข้อมูล: https://dbdacademy.dbd.go.th/

รูปแบบการอบรม

การอบรมนี้เป็นการอบรมแบบ E-learning (online)

 • ระยะเวลาที่ให้สิทธิเข้าอบรม: 90 วัน
 • ช่องทางการเข้าอบรม: https://dbdacademy.dbd.go.th
 • วันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน: อังคาร 31 ธันวาคม, 2567

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบหลักสูตร CPD จากสภาวิชาชีพบัญชี

 • รหัสหลักสูตร:
 • การนับชั่วโมง:

  ชั่วโมงอบรม 05:30 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่